Voorliggende voorzieningen

Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn:

Bekijk alle voorliggende voorzieningen

In de toekenningbrief worden altijd de voorliggende voorzieningen vermeld ‘op maat’ voor de betreffende situatie.

Informatie
De medewerkers van het bureau van FBNA kennen alle voorliggende voorzieningen in Amsterdam. Ze blijven op de hoogte van de veranderingen. Daarom fungeren zij regelmatig als vraagbaak. Schroom niet om informatie in te winnen.

Verantwoording
FBNA verantwoordt de verstrekte giften aan de donateurs. Dit zijn voor het overgrote deel vermogensfondsen. Zij weten dat wij in actie komen als voorliggende voorzieningen afwijzend hebben beschikt, hun verwerkingstijd te lang duurt of als zij slechts een deel van de nood ledigen.