Projecten

Een aanvulling op onze kerntaak

Individuele aanvragen bij het Fonds en gesprekken met convenantpartners kunnen aanleiding zijn voor pilots bijzondere projecten. Deze projecten zijn een aanvulling op de kerntaak van FBNA: het ondersteunen van Amsterdammers, die tussen ‘wal en schip’ vallen. Zo nodig binnen 24 uur!

FBNA wil met deze projecten:

Dit zijn de bijzondere projecten: