Donateurs en donaties

Overheid, fondsen, dienst-/hulpverleners en maatschappelijke organisaties vormen via Fonds Bijzondere Noden Amsterdam de derde weg tussen rechtmatigheid en liefdadigheid.

Overheid en vermogensfondsen
Landelijke en Amsterdamse vermogensfondsen leveren de grootste bijdrage aan het giftenbudget. Het komt voor 100% ten goede aan de mensen waarvoor ondersteuning is gevraagd. De gemeente Amsterdam betaalt de exploitatiekosten. Al meer dan twintig jaar steunt de Stichting Het R.C. Maagdenhuis FBNA niet alleen met een jaarlijkse bijdrage, dit Amsterdamse vermogensfonds stelt bovendien ‘om niet’ vergaderfaciliteiten beschikbaar. Het bestuur van FBNA is de Stichting Het R.C. Maagdenhuis hiervoor zeer erkentelijk.

Particuliere donateurs
FBNA ontvangt regelmatig donaties van bedrijven en particulieren (ook anoniem doneren is mogelijk). Bij het doen van giften kan altijd een bestemming worden aangegeven. Ook is er de mogelijkheid, de gever te laten weten hoe de gift is besteed. Deze informatie wordt verstrekt met inachtneming van de privacy-wetgeving en het FBNA privacyreglement.
Doneren kan eenmalig, via een periodieke schenking of via een legaat. Donaties kunnen worden gestort op het bankrekeningnummer van FBNA: NL49 INGB 0000 2946 97. Bekijk de fiscale mogelijkheden op www.notaris.nl/wat-u-kunt-regelen-met-een-legaat. Dankzij de ANBI-status zijn giften aan FBNA aftrekbaar. Voorwaarden: www.belastingdienst.nl

FBNA Club van 100
FBNA is een Club van 100 gestart voor iedereen die door een geldelijke bijdrage zijn betrokkenheid bij de Amsterdammer in acute financiële nood kenbaar wil maken maken.
Jaarlijks springt FBNA bij, als mensen niet of niet tijdig voldoen aan de regels die aan de bestaande zgn. voorliggende voorzieningen zijn verbonden. Zonder regels en voorwaarden vooraf kan aan iedere Amsterdammer, desnoods binnen 24 uur, een gift worden gedaan om de nood te ledigen. FBNA ontvangt geen structureel (overheids)geld voor de giften. De Club van 100 biedt Amsterdamse organisaties, bedrijven en particulieren de mogelijkheid om, door FBNA te helpen, Amsterdammers te helpen.

Wat u moet weten over het lidmaatschap van de FBNA Club van 100
Zij meldden zich reeds aan als donateur