FBNA Club van 100

Wat u moet weten over het lidmaatschap van de FBNA Club van 100

 • De FBNA Club van 100 is opgericht om geld te verwerven voor het realiseren van de doelstelling van Fonds Bijzondere Noden Amsterdam.
 • De doelstelling is: het geven van financiële hulp aan Amsterdammers in acute nood, die geen aanspraak kunnen doen op bestaande regelingen.
 • De FBNA Club van 100 is geen rechtspersoon en de leden hebben geen formele zeggenschap binnen de Club.
 • U wordt, wanneer u daarmee instemt, vermeld als donateur op de website van FBNA . Het is mogelijk om daaraan een link naar uw eigen website te koppelen.
 • Leden van de FBNA Club van 100 ontvangen de digitale Nieuwsbrief en het jaarverslag van Fonds Bijzondere Noden Amsterdam.
 • U wordt jaarlijks uitgenodigd voor een Clubbijeenkomst met informatie over het werk en resultaten van FBNA. Zo krijgt u inzicht in de besteding van de gelden. Ook ontwikkelingen, actualiteiten en het te voeren beleid kunnen hier worden besproken.
 • Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. U kunt het jaarlijks per 1 januari beëindigen.
 • U betaalt een jaarlijkse minimumbijdrage. Deze is afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie of persoon. FBNA Club van 100 hanteert de volgende richtlijnen* :
  • Nonprofit organisaties met meer dan vijfhonderd medewerkers doneren minimaal € 1.000 per jaar. Zijn er minder dan vijfhonderd medewerkers, dan is de minimumdonatie € 500 per jaar.
  • Bedrijven met meer dan duizend medewerkers betalen minimaal € 1.000 per jaar, bij meer dan vijfhonderd medewerkers € 500, bij minder dan vijfhonderd en meer dan tien medewerkers € 250 en bij bedrijven met minder dan tien medewerkers is de minimumbijdrage € 100 per jaar.
  • Particulieren doneren minimaal € 25 per jaar.
   * Passen deze richtlijnen niet bij uw situatie? Dan bepalen we op maat uw bijdrage.

  Wordt ook donateur van de FBNA Club van 100.  Zij gingen u voor!
  Meer weten of aanmelden? Neem contact op met de FBNA Club van 100.