Bruikleen

FBNA hanteert vanaf 1 november 2015 een bruikleenconstructie voor al het witgoed dat het Fonds in natura aan Amsterdammers verstrekt. De door BCC geleverde apparaten blijven de eerste vijf jaar eigendom van FBNA.

Bruikleen van witgoed: waarom en hoe
De cliënt heeft gedurende die tijd de koelkast, wasmachine etc. in bruikleen. FBNA kiest hiervoor, om te voorkomen dat de deurwaarder beslag kan leggen op de nieuwe apparaten. Een bijkomend voordeel van bruikleen is, dat doorverkoop van het geschonken witgoed aan derden -dus fraude- hiermee wordt tegengegaan.

Wat betekent deze aanpassing:

  • Er verandert maar weinig in de aanvraagprocedure. De bruikleenvoorwaarden staan vermeld op de bijlage die samen met het aanvraagformulier moet worden ingevuld.
    Zie ook: bijlage BCC
  • De cliënt tekent voor de bruikleen op deze bijlage. Hij/zij weet daarmee dat de goederen de eerste vijf jaar door FBNA aan hem/haar worden uitgeleend.
  • Na de toekenning stuurt FBNA voor elk geleverd apparaat een ‘bruikleensticker’ naar het adres van de convenantpartner, t.a.v. de aanvragende hulpverlener. Deze draagt er samen met cliënt zorg voor, dat de sticker op het apparaat wordt geplakt (mag ook aan de achterkant).
  • bruikleensticker
  • Als er ontruiming plaats gaat vinden of een deurwaarder komt langs, dan kan de cliënt of de hulpverlener door middel van het tonen van de sticker de eigendomssituatie duidelijk maken.
  • Blijft het witgoed in de woning staan, dan zorgt FBNA ervoor dat het wordt opgehaald en een nieuwe bestemming krijgt. Neem in dat geval contact op met Marita Tolman via tolman@fbna.nl of 020-420 19 84.