Bestuur

Bestuursleden uit de kring van
Mevrouw mr. J.M.C. Sprenger, voorzitter onafhankelijk
De heer M. Harman, penningmeester onafhankelijk
Mevrouw P. de Soete, secretaris overheid
De heer R.J.R. Piera dienst/hulpverlening
Mevrouw drs. A. van den Brink dienst-/hulpverlening 
Mevrouw drs.F.M. de Pater fondsen
De heer J.G. Bulsing fondsen
Mevrouw A. van de Roemer fondsen
Mevrouw H. van Bezooijen maatschappelijke organisaties
   
Bestuursadviseurs  
Mevrouw J.W. Rengenhart-Knijtijzer fondsen
De heer C.M.L. Blaas maatschappelijke organisaties
De heer drs. M.C. Ribbens maatschappelijke organisaties
De heer W. Hagen dienst-/hulpverlening

Beloningsbeleid bestuur
De functie van bestuurder is vrijwillig tegen een onkostenvergoeding.