Aanvragen

FBNA helpt Amsterdammers in financiĆ«le nood met een gift die werkt als ‘achtervang’ wanneer er geen voorliggende voorziening is of wanneer op een voorliggende voorziening niet tijdig of slechts gedeeltelijk een beroep is te doen.

FBNA wil dat een gift werkt als vangnet én als trampoline. Daarom kijkt FBNA ook naar de mogelijkheden van de Amsterdammer voor wie de aanvraag wordt ingediend. FBNA verantwoordt alle giften aan haar donateurs. Voor het grootste deel zijn dit vermogensfondsen.

Voor wie en wat
De meeste aanvragen worden ingediend ten behoeve van: eenoudergezinnen, jongeren en Wajongers, chronisch zieken en gehandicapten, alleenstaanden onder de 65 jaar. Aanvragen variƫren van een klein bedrag voor identiteitsbewijzen, leefgeld of kleding tot aan geld voor wasmachine, koelkast en woninginrichting. Het is verstandig vooraf de situatie voor te leggen aan de medewerkers van het bureau. Zij kunnen wijzen op een voorliggende voorziening, aangeven een aanvraag te doen of wijzen op een ander fonds. Het indienen van een aanvraag betekent dan niet automatisch ook een toekenning. Bij toekenning worden altijd mogelijke voorliggende voorzieningen vermeld.

Convenant
Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door dienst-/hulpverleners van organisaties/instellingen waarmee FBNA een convenant heeft gesloten. Dus niet door Amsterdammers zelf. Er zijn convenanten met instellingen voor maatschappelijk-, jeugd-, ouderenwerk en met de ggz.
Nog geen convenant? Bel het bureau

Bekijk het overzicht van de convenantpartners

Aanvraagformulieren
Er zijn speciale formulieren om een aanvraag bij FBNA te doen. Naast het algemene aanvraagformulier is er een formulier speciaal voor het aanvragen van witgoed (zie de informatie over de bruikleenregeling hieronder). Op het besluit van FBNA over de ingediende aanvraag is geen beroep mogelijk.
Download het aanvraagformulier
Bekijk de spelregels voor het invullen van het aanvraagformulier

Lees de instructie downloaden bankafschriften
Zie ook de Prezi presentatie van de volledige aanvraagprocedure

Bruikleenregeling witgoed
Giften voor een koelkast, wasmachine, fornuis of ander witgoed worden uitgekeerd ‘in natura ‘. Voor de verstrekking van deze goederen geldt een bruikleenregeling.
Voor het aanvragen van witgoed is er een speciaal formulier dat als bijlage bij het aanvraagformulier moet worden ingevuld. BCC bezorgt en installeert de artikelen bij de cliënt thuis.
Toelichting bij de bruikleenregeling
Download de bijlage witgoed bij het aanvraagformulier

Kapot witgoed + laag inkomen
Voor acute vervanging van kapotte witgoedartikelen bij mensen met een laag inkomen heeft de gemeente Amsterdam aan FBNA budget gegeven. Ook in dit geval worden de apparaten in bruikleen verstrekt en verzorgt BCC de levering en installatie.
Meer informatie over de noodvoorziening witgoed van de gemeente Amsterdam